Inloggen

Onderwerpen

O 1151
Actualisatie Beleidsplan Openbare Verlichting 2021 – 2025
O 1160
Herijkte dienstverleningsvisie MGD
Nieuw
O 212
GR GGD
Afgedaan
O 1146
Bestemmingsplan “Herziening Buitengebied, Postelstraat ong. Esch”
O 1147
Verordeningen en besluiten omtrent Parkeren
O 654
Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de gemeentelijke heffingen
O 1139
Maatregelenpakket sociaal domein
O 1140
Vaststellen grondexploitaties en Meerjaren Programma Grondbedrijfsfunctie (MPG) voorjaar 2021
O 533
Evaluatie Woonvisie

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

In gesprek

07-09-2021 t/m 09-11-2021

Oordeelvorming

07-09-2021 t/m 23-11-2021

Besluitvorming

07-09-2021 t/m 23-11-2021

Beeldvorming

12-10-2021 t/m 16-11-2021

Besluitvorming

12-10-2021 t/m 23-11-2021

In gesprek

09-09-2021 t/m 14-12-2021

Oordeelvorming

09-09-2021 t/m 21-12-2021

Besluitvorming

09-09-2021 t/m 21-12-2021

Oordeelvorming

07-09-2021 t/m 21-12-2021

Besluitvorming

07-09-2021 t/m 21-12-2021

In gesprek

07-09-2021 t/m 14-12-2021

In gesprek

12-10-2021 t/m 14-12-2021

Oordeelvorming

12-10-2021 t/m 21-12-2021

Besluitvorming

12-10-2021 t/m 21-12-2021

Besluitvorming

12-10-2021 t/m 08-02-2022

Behandeling nog niet bekend

22-06-2021 t/m 31-12-2021

In gesprek

22-06-2021 t/m 31-12-2021

Oordeelvorming

22-06-2021 t/m 31-12-2021

Besluitvorming

22-06-2021 t/m 31-12-2021

Behandeling nog niet bekend

31-01-2022