Inloggen

Toezeggingen

T 491
Luchtkwaliteitsplan
Alert
T 1032
Concept bod RES Noordoost Brabant
Alert
T 1060
Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Geen notitie gemeenschapsfuncties zonder burgerparticipatie op de raadsagenda’
Alert
T 1126
Willibrordusschool
Alert
T 877
Rotonde Boseind
Alert
T 1082
Begroting 2021 en Tweede Bestuursrapportage, tweewekelijkse inzameling groen Essche Boys
Alert
T 1154
Plan de Plaetse Zuid
Alert
T 1155
Motie vadovvd Eerst groen, dan stenen
Alert
T 1257
Motie vadovdd Wij zijn open en besparen gezamenlijk energie
Alert
T 1171
Motie vadovvd Invoeren Ja-Ja Sticker
Alert

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Toezegging

12-07-2022 t/m 31-10-2022