Inloggen

Toezeggingen

T 877
Rotonde Boseind
Alert
T 1082
Begroting 2021 en Tweede Bestuursrapportage, tweewekelijkse inzameling groen Essche Boys
Alert
T 1154
Plan de Plaetse Zuid
Alert
T 1155
Motie vadovvd Eerst groen, dan stenen
Alert
T 1171
Motie vadovvd Invoeren Ja-Ja Sticker
Alert
T 1179
Leefbaarheidsproblemen door verkeersoverlast in de Baroniestraat
Alert
T 750
Brief van de Provincie NB waarmee wordt aangeboden het IBT rapport, Onderzoek naar het gemeentelijke toezicht op realisatie externe veiligheidsmaatregelen langs het spoor
Alert
T 1153
Aanwijzen welstandsvrij gebied woningbouwontwikkeling De Kleine Aarde
Alert
T 1246
Meerjarenprogramma Grondfuncties 2022_Grondexploitaties aankondigen
Alert
T 1251
Kadernota 2023 gemeente Boxtel_Herijking verdeling gelden over kernen en wijken
Alert

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

apr

Export LTA naar Excel