Inloggen
Vorige 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Toezeggingen

T 602
Muziekecducatie/muziekcoördinator
Alert
T 603
Inzet Stadskunstenaar
Alert
T 527
Kaders voor het nog uit te werken Grondstoffenplan
Alert
T 801
Onderzoek cloud versus eigen opslag
Afgedaan
T 920
Evaluatie cultuurverbinder
Afgedaan
T 908
Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021 – 2023 Stadsgewest
Afgedaan
T 642
Armoedebeleid evaluatie
Afgedaan
T 766
Brief Klankbordgroep PHS
Alert
T 787
Beeldvormend Kadernota
Alert
T 794
Centrummanagement
Afgedaan

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

Toezegging

30-10-2018 t/m 05-06-2019 (Afgedaan)

Toezegging

11-06-2019 t/m 13-06-2019 (Afgedaan)

Toezegging

29-05-2019 t/m 19-06-2019 (Afgedaan)

Toezegging

28-11-2017 t/m 30-06-2019 (Afgedaan)

Toezegging

09-10-2018 t/m 30-06-2019

Toezegging

30-10-2018 t/m 30-06-2019

Toezegging

30-10-2018 t/m 30-06-2019 (Afgedaan)

Vorige 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11