Inloggen
Vorige 1 3 4 5 6

Toezeggingen

T 878
Meerjarenperspectief bovenregionale Jeugdzorg
Alert
T 859
Huisvesting arbeidsmigranten
Afgedaan
T 937
Raadsinformatiebrief antwoord vragen BALANS over De gewijzigde regeling huishoudelijke hulp
Afgedaan
T 957
Biomassaplein
Afgedaan
T 667
Kadernota GGD
T 883
Verkeersituatie Markt
T 959
Meerjarenonderhoudsplanning MJOP
Afgedaan
T 434
Meerjarenonderhoudsplanning
Afgedaan
T 491
Luchtkwaliteitsplan
T 662
Initiatiefvoorstel ‘Betrekken gemeenteraad bij proces omgevingsvergunning Biomassaplein’

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Toezegging

19-03-2019 t/m 01-10-2019 (Afgedaan)

Toezegging

27-08-2019 t/m 01-10-2019 (Afgedaan)

Toezegging

08-10-2019 t/m 10-10-2019 (Afgedaan)

Toezegging

20-02-2018 t/m 30-11-2019

Toezegging

10-04-2019 t/m 30-11-2019

Toezegging

08-10-2019 t/m 30-11-2019 (Afgedaan)

Toezegging

16-02-2016 t/m 31-12-2019 (Afgedaan)

Toezegging

31-12-2019

Toezegging

23-01-2018 t/m 31-12-2019

Vorige 1 3 4 5 6