Inloggen
Vorige 1 3 4 5 6 7

Toezeggingen

T 393
Samenstellen multidisciplinarie groep
Alert
T 507
Planvorming collectief DKA
Alert
T 496
Inspiratieboek gevelbeleid
Alert
T 632
Nota vrijwilligersbeleid
Alert
T 633
Voortgang deelprojecten (vrijwilligers, mantelzorg-, levensfasebewust, personeels- en seniorenbeleid)
Alert
T 643
Armoedebeleid, laaggeletterdheid
Alert
T 647
Technische aanpassing verordening maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Boxtel 2017 ev.
Alert
T 668
Veiligheidsregio conclusies delen
Alert
T 686
Motie (aanpassen wetten en regels laakbaar handelen en zwijgplicht)
Alert
T 526
PHS/fietstunnel Tongelresestraat en antwoord college
Afgedaan

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2019

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

Toezegging

31-10-2018

Toezegging

21-02-2017 t/m 30-06-2018 (Afgedaan)

Vorige 1 3 4 5 6 7