Inloggen

Moties

M 936
Motie vreemd aan de orde van de dag: Overlast VION
Alert
M 482
Minder geluidsoverlast rondom spoorlijnen
Alert
M 1053
Motie vreemd aan de orde van de dag Raden in verzet
Alert
M 1077
Motie Tijdig en actief communiceren over plannen
Alert
M 966
Kerntakendiscussie in samenspraak met onze burgers
M 967
Kerntakendiscussie
M 773
Plan van Aanpak Werkende Minima
Afgedaan
M 1085
Verkeersoverlast Baroniestraat onhoudbaar tot 2025
M 1092
Motie Yes we can
M 1104
Gewijzigde motie Alles op alles zetten om het Sociale Gezicht van Boxtel overeind te houden

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

Motie

01-09-2020 t/m 31-03-2021

Motie

27-10-2020 t/m 31-03-2021

Motie

29-10-2019 t/m 30-06-2021

Motie

29-10-2019 t/m 30-06-2021

Motie

30-10-2018 t/m 30-06-2021 (Afgedaan)

Motie

10-11-2020 t/m 31-07-2021

Motie

08-12-2020 t/m 31-07-2021

Motie

23-02-2021 t/m 31-07-2021