Inloggen

Moties

M 319
Motie Balans Wijziging bestemming in aanloopstraten
M 948
Maatregelenpakket PHS
Afgedaan
M 965
Herontwikkeling-verkoop gemeenteklijke vastgoed om opbrengst te genereren
M 964
Vrachtwagenverbod Kapelweg-Kalksheuvel
M 976
Geen extra middelen voor jeugdhulp vanuit Boxtel naar de regio
M 381
Evaluatie Woonvisie
M 1010
Vrijkomende agrarische bebouwing
M 936
Motie vreemd aan de orde van de dag: Overlast VION
M 482
Minder geluidsoverlast rondom spoorlijnen
M 977
Duurzame verkeersborden
Afgedaan

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Motie

20-10-2015 t/m 30-09-2020

Motie

17-09-2019 t/m 05-10-2020 (Afgedaan)

Motie

29-10-2019 t/m 31-10-2020

Motie

29-10-2019 t/m 01-11-2020

Motie

20-11-2019 t/m 30-11-2020

Motie

28-06-2016 t/m 22-12-2020

Motie

21-01-2020 t/m 31-12-2020

Motie

02-07-2019 t/m 31-12-2020

Motie

01-01-2021

Motie

20-11-2019 t/m 01-01-2021 (Afgedaan)