Inloggen

Toezeggingen

T 1099
Verordening Sociaal Domein 1
Alert
T 1100
Verordening Sociaal Domein 2
Alert
T 1179
Leefbaarheidsproblemen door verkeersoverlast in de Baroniestraat
Alert
T 750
Brief van de Provincie NB waarmee wordt aangeboden het IBT rapport, Onderzoek naar het gemeentelijke toezicht op realisatie externe veiligheidsmaatregelen langs het spoor
Alert
T 1180
Tariefaanpassingen en overige wijzigingen en de gemeentelijke heffingen voor het jaar 2022
Afgedaan
T 1244
IMPACT stikstof maatregelen
Afgedaan
T 1153
Aanwijzen welstandsvrij gebied woningbouwontwikkeling De Kleine Aarde
T 1247
Begroting 2023 MijnGemeenteDichtbij_suggesties amendement aan AB van MGD
Nieuw
T 1249
Kadernota 2023 gemeente Boxtel_Harmonisatie jaarlijkse beleidscyclus
Nieuw
T 1251
Kadernota 2023 gemeente Boxtel_Herijking verdeling gelden over kernen en wijken
Nieuw

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Toezegging

21-12-2021 t/m 19-07-2022 (Afgedaan)

Toezegging

12-07-2022 t/m 22-07-2022 (Afgedaan)

Toezegging

05-10-2021 t/m 15-08-2022

Toezegging

12-07-2022 t/m 30-08-2022

Toezegging

12-07-2022 t/m 07-10-2022

Toezegging

12-07-2022 t/m 28-10-2022