Inloggen

Toezeggingen

T 1033
Motie vreemd aan de orde van de dag ‘bevorderen doorstroming op de woningmarkt’ door D66
Alert
T 1068
Visie zon- en windenergie
Alert
T 996
Brief Bemelmans, verzoek om antwoorden
Alert
T 1039
Zienswijzen conceptbegrotingen 2021 GG Hart voor Brabant en RAV Brabant Midden-West-Noord
Alert
T 1084
Begroting 2021 en Tweede Bestuursrapportage- gelden onderzoek ventilatiesystemen in gemeentelijke gebouwen
Alert
T 1101
Onroerende zakenbelasting
Alert
T 1029
Rattenoverlast
Afgedaan
T 1083
Begroting 2021 en Tweede Bestuursrapportage, kwijtschelding vastrecht groene kliko
T 1100
Verordening Sociaal Domein 2
T 1126
Willibrordusschool

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Toezegging

09-06-2020 t/m 30-09-2021 (Afgedaan)

Toezegging

27-10-2020 t/m 30-09-2021

Toezegging

02-02-2021 t/m 30-09-2021

Toezegging

08-06-2021 t/m 30-11-2021