Inloggen

Toezeggingen

T 943
Actuele cijfers sportaccommodaties
T 1014
Ontwerp Herinrichting Rechterstraat - Werkgroep Ondernemers
T 1015
Ontwerp herinrichting Rechterstraat- Verplanten bomen
T 1016
Ontwerp herinrichting Rechterstraat-Financiële onderbouwing
T 1034
Brief LMAD inzak eregeling Reductie Energiegebruik
T 988
Onveilige kruising Ladonkseweg-Kruisbroeksestraat
T 938
Verkeersvisie MOVE'31
T 521
Beleid WMO evalueren
Afgedaan
T 1018
Kadernota ODBN
Afgedaan
T 912
Preventief financieel toezicht Haaren

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Toezegging

27-08-2019 t/m 01-10-2020

Toezegging

11-02-2020 t/m 30-10-2020

Toezegging

11-02-2020 t/m 30-10-2020

Toezegging

11-02-2020 t/m 30-10-2020

Toezegging

09-06-2020 t/m 30-10-2020

Toezegging

10-12-2019 t/m 02-11-2020

Toezegging

27-08-2019 t/m 01-12-2020

Toezegging

20-12-2016 t/m 20-12-2020 (Afgedaan)

Toezegging

03-03-2020 t/m 30-12-2020 (Afgedaan)

Toezegging

06-06-2019 t/m 31-12-2020