Inloggen

Toezeggingen

T 970
Afspraken met het collectief over De Kleine Aarde
Afgedaan
T 971
Begroting, dekkingsplan en 2de BURAP
T 990
Ontwikkelen bedrijventerrein
T 1009
Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties
T 931
Scenarioberekeningen Vorst B
T 886
Biomassaplein
T 662
Initiatiefvoorstel ‘Betrekken gemeenteraad bij proces omgevingsvergunning Biomassaplein’
T 1031
Kadernota 2021 – 2024 MijnGemeenteDichtbij
T 1033
Motie vreemd aan de orde van de dag ‘bevorderen doorstroming op de woningmarkt’ door D66
T 1040
Jaarstukken WSD

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Toezegging

29-10-2019 t/m 31-12-2020 (Afgedaan)

Toezegging

29-10-2019 t/m 31-12-2020

Toezegging

10-12-2019 t/m 31-12-2020

Toezegging

21-01-2020 t/m 31-12-2020

Toezegging

02-07-2019 t/m 31-12-2020

Toezegging

10-04-2019 t/m 31-12-2020

Toezegging

23-01-2018 t/m 31-12-2020

Toezegging

09-06-2020 t/m 31-12-2020

Toezegging

09-06-2020 t/m 31-12-2020

Toezegging

16-06-2020 t/m 31-12-2020