Inloggen

Toezeggingen

T 1083
Begroting 2021 en Tweede Bestuursrapportage, kwijtschelding vastrecht groene kliko
Alert
T 1084
Begroting 2021 en Tweede Bestuursrapportage- gelden onderzoek ventilatiesystemen in gemeentelijke gebouwen
Alert
T 1086
Savendonksestraat
Afgedaan
T 1093
Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de gemeentelijke heffingen voor het jaar 2021 GGD
Afgedaan
T 1095
Doorgeagendeerde brief betreft notitie Gemeenschapshuizen en Gemeenschapsfunctie, brief Walnoot, De Rots en Kinderboerderij
Alert
T 1098
Vragenhalfuurtje Coronasteun
Afgedaan
T 1100
Verordening Sociaal Domein 2
Alert
T 1101
Onroerende zakenbelasting
Alert
T 1102
Motie vreemd aan de orde van de dag: effectiviteit Boxtelse heroverweging
Afgedaan
T 1115
Kadernota GGD Hart voor Brabant
Afgedaan

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

Toezegging

27-10-2020 t/m 31-03-2021

Toezegging

27-10-2020 t/m 31-03-2021

Toezegging

10-11-2020 t/m 31-03-2021 (Afgedaan)

Toezegging

08-12-2020 t/m 31-03-2021 (Afgedaan)

Toezegging

08-12-2020 t/m 31-03-2021

Toezegging

02-02-2021 t/m 31-03-2021 (Afgedaan)

Toezegging

02-02-2021 t/m 31-03-2021

Toezegging

02-02-2021 t/m 31-03-2021

Toezegging

02-02-2021 t/m 31-03-2021 (Afgedaan)

Toezegging

16-03-2021 t/m 31-03-2021 (Afgedaan)