Inloggen

Toezeggingen

T 730
Kadernota begroting 2019 en Eerste bestuursrapportage 2018 gemeente Boxtel
T 1113
Kadernota veiligheidsregio Brabant Noord
T 1114
Kadernota Veiligheidsregio Brabant Noord
T 1116
Motie vreemd aan de orde van de dag ‘aanbevelingen van de raad voor MGD’
T 1081
Begroting 2021 en Tweede Bestuursrapportage, evaluatie Autovrije Markt
T 1082
Begroting 2021 en Tweede Bestuursrapportage, tweewekelijkse inzameling groen Essche Boys
T 1087
Beleid huisvesting arbeidsmigranten
T 1094
Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de gemeentelijke heffingen voor het jaar 2021- Leging containers
T 1099
Verordening Sociaal Domein 1
T 1106
Beleidsakkoord PHS
Afgedaan

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

Toezegging

03-07-2018 t/m 30-06-2021

Toezegging

16-03-2021 t/m 30-06-2021

Toezegging

16-03-2021 t/m 30-06-2021

Toezegging

16-03-2021 t/m 30-06-2021

Toezegging

27-10-2020 t/m 31-07-2021

Toezegging

27-10-2020 t/m 31-07-2021

Toezegging

10-11-2020 t/m 31-07-2021

Toezegging

08-12-2020 t/m 31-07-2021

Toezegging

02-02-2021 t/m 31-07-2021

Toezegging

23-02-2021 t/m 31-07-2021 (Afgedaan)