Inloggen

Toezeggingen

T 491
Luchtkwaliteitsplan
Alert

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

Algemeen

Mijlpalen

Dossier

Programma 09. Milieu en duurzaamheid, Milieu
Portefeuillehouder P. van de Wiel
Bron
Afdeling Fysiek
Contactpersoon
Initiatiefnemer(s)
Datum initiatief 09-11-2016
Omschrijving

Het is zinvol het luchtkwaliteitsplan te evalueren.
(Bij een eventuele update zullen de ontwikkelingen op de hiermee samenhangende beleidsterreinen (omgevingsvisie en -plan, duurzaamheidsbeleid, PAS, NSL e.d.) betrokken worden)

stvaza per 1-3-2017
Volgens planning in 2017 uit te voeren.

- De evaluatie van het luchtkwaliteitsplan is opgenomen in de begroting van 2018. Via de jaarrekening 2018 wordt de raad geïnformeerd dat dit niet heeft plaatsgevonden en is doorgeschoven naar 2019.

Mijlpaal Startdatum Einddatum Afgedaan
Toezegging - 31-12-2019 Nee

Geen bestanden en links opgeslagen

Terug