Inloggen
1 2 3 5 7 8 9 ....... 17 18

Resultaten

T 647
Technische aanpassing verordening maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Boxtel 2017 ev.
Alert
O 88
GR Omgevingsdienst Noord-Brabant Noord (ODBN)
Alert
T 668
Veiligheidsregio conclusies delen
Alert
O 655
Plan van aanpak Laaggeletterdheid/Taalhuis
Alert
O 405
Omgevingswet
Alert
O 356
Stimulering en ondersteuning bewonersinitiatieven
Alert
T 686
Motie (aanpassen wetten en regels laakbaar handelen en zwijgplicht)
Alert
M 676
Rotonde Boseind
Afgedaan
O 91
GR Werkvoorzieningschap De Dommel (WSD)
Alert
O 324
Regeling Steunfractieleden
Afgedaan

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2019

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

Toezegging

31-10-2018

Oordeelvorming

30-06-2018 (Afgedaan)

Besluitvorming

30-06-2018 (Afgedaan)

Beeldvorming

12-06-2018

Oordeelvorming

11-10-2017 t/m 18-09-2018

Besluitvorming

11-10-2017 t/m 18-09-2018

Motie

06-03-2018 t/m 01-06-2018 (Afgedaan)

Besluitvorming

06-12-2017 t/m 05-06-2018 (Afgedaan)

Besluitvorming

06-12-2017 t/m 05-06-2018 (Afgedaan)

Oordeelvorming

06-12-2017 t/m 03-07-2018

Besluitvorming

06-12-2017 t/m 03-07-2018

Oordeelvorming

23-05-2018 t/m 05-06-2018 (Afgedaan)

1 2 3 5 7 8 9 ....... 17 18