Inloggen

Resultaten

M 1157
Behoud groene omgeving
T 1247
Begroting 2023 MijnGemeenteDichtbij_suggesties amendement aan AB van MGD
Nieuw
O 1213
Bestemmingsplan Achter den Eijngel 2022, Lennisheuvel - 1290058
O 1215
Onderzoek rekenkamercommissie Armoedebeleid
O 1219
Actualisatie Duurzaamheidsvisie- en agenda 2022-2026
O 1228
1285319 - Adviesrecht gemeenteraad bij afwijkingen van het Omgevingsplan, participatie bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit en taakverdeling tussen gemeenteraad en college (delegatie van besluitvorming ten aanzien van de vaststelling van bepaalde
O 1229
Bestemmingsplan Groenweg 7, Esch - behandeladvies gemeenteraad
M 1208
Motie vreemd aan de orde van de dag 'Opkoopbescherming"'
T 1249
Kadernota 2023 gemeente Boxtel_Harmonisatie jaarlijkse beleidscyclus
Nieuw
T 1251
Kadernota 2023 gemeente Boxtel_Herijking verdeling gelden over kernen en wijken
Nieuw

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Motie

05-10-2021 t/m 15-08-2022

Toezegging

12-07-2022 t/m 30-08-2022

In gesprek

20-09-2022 t/m 20-09-2022

Oordeelvorming

04-10-2022 t/m 04-10-2022

Besluitvorming

04-10-2022 t/m 04-10-2022

In gesprek

20-09-2022 t/m 20-09-2022

Oordeelvorming

04-10-2022 t/m 04-10-2022

Besluitvorming

04-10-2022 t/m 04-10-2022

In gesprek

20-09-2022 t/m 20-09-2022

Oordeelvorming

04-10-2022 t/m 04-10-2022

Besluitvorming

04-10-2022 t/m 04-10-2022

In gesprek

20-09-2022 t/m 20-09-2022

Oordeelvorming

04-10-2022 t/m 04-10-2022

Besluitvorming

04-10-2022 t/m 04-10-2022

In gesprek

20-09-2022 t/m 20-09-2022

Oordeelvorming

04-10-2022 t/m 04-10-2022

Besluitvorming

04-10-2022 t/m 04-10-2022

Besluitvorming

22-03-2022 t/m 30-09-2022

Oordeelvorming

30-09-2022 t/m 30-09-2022

Toezegging

12-07-2022 t/m 07-10-2022

Toezegging

12-07-2022 t/m 28-10-2022