Inloggen
1 2 ....... 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18

Resultaten

T 911
Antwoord college vragen ex art 37 RvO Uitvoering motie minder geluidsoverlast rondom spoorlijnen
Afgedaan
T 916
Verzonden brief aan RvS i.k.v. PHS
Afgedaan
O 95
Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)
Alert
O 901
Bestemmingsplan Schijndelseweg 170
O 873
Herziening bomenbeleidsplan gemeente Boxtel
T 604
Kunst en cultuurbeleid
Afgedaan
O 608
Taakstelling huisvesting
O 656
Gevelkunst
O 845
VEILIGHEID
T 852
Kadernota WSD
Afgedaan

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Toezegging

29-05-2019 t/m 31-08-2019 (Afgedaan)

Toezegging

11-06-2019 t/m 31-08-2019 (Afgedaan)

Beeldvorming

01-04-2019 t/m 10-09-2019

Oordeelvorming

15-05-2019 t/m 17-09-2019

Besluitvorming

15-05-2019 t/m 17-09-2019

Oordeelvorming

06-03-2019 t/m 18-09-2019

Besluitvorming

06-03-2019 t/m 10-12-2019

Toezegging

19-09-2017 t/m 19-09-2019 (Afgedaan)

Raadsinformatiebrief

19-03-2019 t/m 30-09-2019

Raadsinformatiebrief

18-01-2018 t/m 30-09-2019

Beeldvorming

26-02-2019 t/m 30-09-2019

Toezegging

26-02-2019 t/m 30-09-2019 (Afgedaan)

1 2 ....... 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18