Inloggen

Resultaten

O 1112
Welstandsvrij maken gebied woningbouw De Kleine Aarde
M 1131
Motie vreemd aan de orde van de dag Meer inzicht in legaat van Cooth
M 1132
Motie vreemd aan de orde van de dag Pilot circulair bouwen in Boxtel
M 1134
Motie vadovdd Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor
Afgedaan
O 1139
Maatregelenpakket sociaal domein
O 1140
Vaststellen grondexploitaties en Meerjaren Programma Grondbedrijfsfunctie (MPG) voorjaar 2021
T 883
Verkeersituatie Markt
T 877
Rotonde Boseind
T 1082
Begroting 2021 en Tweede Bestuursrapportage, tweewekelijkse inzameling groen Essche Boys
M 1117
Motie Toegangkelijkheid Rechterstraat

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

In gesprek

09-02-2021 t/m 31-12-2021

Oordeelvorming

09-02-2021 t/m 31-12-2021

Besluitvorming

09-02-2021 t/m 31-12-2021

Motie

13-07-2021 t/m 31-12-2021

Motie

13-07-2021 t/m 31-12-2021

Motie

20-07-2021 t/m 31-12-2021 (Afgedaan)

Behandeling nog niet bekend

22-06-2021 t/m 31-12-2021

In gesprek

22-06-2021 t/m 31-12-2021

Oordeelvorming

22-06-2021 t/m 31-12-2021

Besluitvorming

22-06-2021 t/m 31-12-2021

Toezegging

31-01-2019 t/m 31-12-2021

Toezegging

01-01-2019 t/m 31-12-2021

Toezegging

27-10-2020 t/m 31-12-2021

Motie

20-04-2021 t/m 01-01-2022