Inloggen

Resultaten

O 1089
Woningbouw De Kleine Aarde
O 1075
Lokale regiotafel NOB
T 996
Brief Bemelmans, verzoek om antwoorden
T 1039
Zienswijzen conceptbegrotingen 2021 GG Hart voor Brabant en RAV Brabant Midden-West-Noord
M 1053
Motie vreemd aan de orde van de dag Raden in verzet
T 1057
Besluitenlijst
M 1077
Motie Tijdig en actief communiceren over plannen
O 1080
Onderwijshuisvesting
T 1083
Begroting 2021 en Tweede Bestuursrapportage, kwijtschelding vastrecht groene kliko
T 1084
Begroting 2021 en Tweede Bestuursrapportage- gelden onderzoek ventilatiesystemen in gemeentelijke gebouwen

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

Oordeelvorming

25-11-2020 t/m 16-03-2021

Besluitvorming

25-11-2020 t/m 16-03-2021

Beeldvorming

09-02-2021 t/m 23-03-2021

Beeldvorming

09-02-2021 t/m 22-06-2021

Beeldvorming

09-02-2021 t/m 21-09-2021

Beeldvorming

09-02-2021 t/m 30-11-2021

Toezegging

10-12-2019 t/m 31-03-2021

Toezegging

16-06-2020 t/m 31-03-2021

Motie

01-09-2020 t/m 31-03-2021

Toezegging

01-09-2020 t/m 31-03-2021

Motie

27-10-2020 t/m 31-03-2021

Beeldvorming

09-09-2020 t/m 31-03-2021

Toezegging

27-10-2020 t/m 31-03-2021

Toezegging

27-10-2020 t/m 31-03-2021