Inloggen

Resultaten

O 1108
Afvalstoffenverordening
Nieuw
T 730
Kadernota begroting 2019 en Eerste bestuursrapportage 2018 gemeente Boxtel
M 966
Kerntakendiscussie in samenspraak met onze burgers
M 967
Kerntakendiscussie
M 773
Plan van Aanpak Werkende Minima
Afgedaan
O 1066
Actualisatie Beleidsplan Openbare Verlichting 2020 – 2024
O 1110
Onderzoek rekenkamercommissie Boxtel ‘Digitale dienstverlening’
Nieuw
T 1081
Begroting 2021 en Tweede Bestuursrapportage, evaluatie Autovrije Markt
T 1082
Begroting 2021 en Tweede Bestuursrapportage, tweewekelijkse inzameling groen Essche Boys
M 1085
Verkeersoverlast Baroniestraat onhoudbaar tot 2025

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

Oordeelvorming

09-02-2021 t/m 20-04-2021

Besluitvorming

09-02-2021 t/m 20-04-2021

Toezegging

03-07-2018 t/m 30-06-2021

Motie

29-10-2019 t/m 30-06-2021

Motie

29-10-2019 t/m 30-06-2021

Motie

30-10-2018 t/m 30-06-2021 (Afgedaan)

Oordeelvorming

19-08-2020 t/m 30-06-2021

Besluitvorming

19-08-2020 t/m 30-06-2021

Oordeelvorming

09-02-2021 t/m 20-07-2021

Besluitvorming

09-02-2021 t/m 20-07-2021

In gesprek

09-02-2021 t/m 06-07-2021

Toezegging

27-10-2020 t/m 31-07-2021

Toezegging

27-10-2020 t/m 31-07-2021

Motie

10-11-2020 t/m 31-07-2021