Inloggen
1 2 3 4 6 8 9 10 ....... 16 17

Resultaten

O 682
Inkoopkader jeugdhulp/ Definiteve inleg specialistische Jeugdhulp
Alert
O 709
Bestemmingsplan/exploitatieplan Selissen
Afgedaan
O 724
Inkoop specialistische hulp WMO en Jeugd 2020
Alert
O 873
Herziening bomenbeleidsplan gemeente Boxtel
Alert
O 997
Regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2020
Afgedaan
O 998
Omgevingsrecht- Aanpassen categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is
Afgedaan
O 973
Concept beleidsnotitie Samen Ouder Worden in Boxtel
Afgedaan
M 140
Groene Woud fietsen
Alert
O 222
Bestemmingsplan Hezelaarsestraat naast nr. 5 (Meulekensweg)
Alert
M 310
Motie Combinatie95 Subsidie energiebesparende maatregelen voor sportverenigingen
Alert

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Oordeelvorming

25-03-2019 t/m 10-12-2019

Besluitvorming

25-03-2019 t/m 10-12-2019

Oordeelvorming

10-12-2019 (Afgedaan)

Besluitvorming

10-12-2019 (Afgedaan)

Oordeelvorming

24-04-2019 t/m 10-12-2019

Besluitvorming

24-04-2019 t/m 10-12-2019

Oordeelvorming

06-03-2019 t/m 10-12-2019

Besluitvorming

06-03-2019 t/m 10-12-2019

Oordeelvorming

27-11-2019 t/m 10-12-2019 (Afgedaan)

Besluitvorming

27-11-2019 t/m 10-12-2019 (Afgedaan)

Oordeelvorming

27-11-2019 t/m 10-12-2019 (Afgedaan)

Besluitvorming

27-11-2019 t/m 10-12-2019 (Afgedaan)

Beeldvorming

06-11-2019 t/m 17-12-2019 (Afgedaan)

Motie

18-10-2011 t/m 31-12-2019

Oordeelvorming

01-07-2015 t/m 31-12-2019

Besluitvorming

01-07-2015 t/m 31-12-2019

Motie

20-10-2015 t/m 31-12-2019

1 2 3 4 6 8 9 10 ....... 16 17