Inloggen

Resultaten

T 1032
Concept bod RES Noordoost Brabant
Alert
T 1035
Antwoord college fractie BALANS Handelingskader stalbezetting door dierenextremisten
Afgedaan
T 1038
Zienswijzen conceptbegrotingen 2021 GG Hart voor Brabant en RAV Brabant Midden-West-Noord
Alert
T 1039
Zienswijzen conceptbegrotingen 2021 GG Hart voor Brabant en RAV Brabant Midden-West-Noord
Alert
T 1041
Jaarstukken WSD
Afgedaan
M 1025
Opwaarderen infrastructuur elektra
M 1026
Afschaffen verhuurdersheffing
T 1029
Rattenoverlast
T 1030
Onderzoek RKC
Afgedaan
O 1019
Budgettair kader jeugdhulp 2021-2023

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Toezegging

09-06-2020 t/m 31-07-2020

Toezegging

09-06-2020 t/m 31-07-2020 (Afgedaan)

Toezegging

16-06-2020 t/m 31-07-2020

Toezegging

16-06-2020 t/m 31-07-2020

Toezegging

16-06-2020 t/m 31-07-2020 (Afgedaan)

Motie

10-06-2020 t/m 25-08-2020

Motie

10-06-2020 t/m 25-08-2020

Toezegging

09-06-2020 t/m 31-08-2020

Toezegging

09-06-2020 t/m 31-08-2020 (Afgedaan)

Oordeelvorming

11-03-2020 t/m 01-09-2020

Besluitvorming

11-03-2020 t/m 01-09-2020

Raadsinformatiebrief

01-09-2020 t/m 31-12-2020