Inloggen

Resultaten

T 1249
Kadernota 2023 gemeente Boxtel_Harmonisatie jaarlijkse beleidscyclus
T 1251
Kadernota 2023 gemeente Boxtel_Herijking verdeling gelden over kernen en wijken
M 1158
Legaat van Cooth inzetten voor onderwijs
Afgedaan
T 1250
Kadernota 2023 gemeente Boxtel_Inflatie(correctie)
T 1254
Bestemmingsplan VLK 2022_bijlage 3 (overeenkomst stikstof)
T 1252
Bestemmingsplan VLK 2022_notitie rollen Ministerie, ProRail en gemeente in proces
T 1253
Bestemmingsplan VLK 2022_vijf deelprojecten/onderhandelingsresultaten
O 1230
Vaststelling belastingen/rechten 2023
Attentie
O 1260
Ambitiedocument omgevingsvisie Boxtel
Nieuw
T 1256
Moties vreemd aan de orde van de dag (3) m.b.t. PHS

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Toezegging

12-07-2022 t/m 07-10-2022

Toezegging

12-07-2022 t/m 28-10-2022

Motie

05-10-2021 t/m 31-10-2022 (Afgedaan)

Toezegging

12-07-2022 t/m 08-11-2022

Toezegging

12-07-2022 t/m 08-11-2022

Toezegging

12-07-2022 t/m 11-11-2022

Toezegging

12-07-2022 t/m 30-11-2022

In gesprek

06-12-2022 t/m 06-12-2022

Oordeelvorming

20-12-2022 t/m 20-12-2022

Besluitvorming

20-12-2022 t/m 20-12-2022

In gesprek

24-01-2023 t/m 24-01-2023

Oordeelvorming

07-02-2023 t/m 07-02-2023

Besluitvorming

07-02-2023 t/m 07-02-2023

In gesprek

06-12-2022 t/m 06-12-2022

Oordeelvorming

20-12-2022 t/m 20-12-2022

Besluitvorming

20-12-2022 t/m 20-12-2022

Toezegging

12-07-2022 t/m 10-12-2022