Inloggen
1 2 3 4 5 7 9 10 11 ....... 14 15

Resultaten

T 1032
Concept bod RES Noordoost Brabant
Alert
T 1039
Zienswijzen conceptbegrotingen 2021 GG Hart voor Brabant en RAV Brabant Midden-West-Noord
Alert
M 1025
Opwaarderen infrastructuur elektra
Alert
M 1026
Afschaffen verhuurdersheffing
Alert
T 1029
Rattenoverlast
Alert
O 1019
Budgettair kader jeugdhulp 2021-2023
O 1022
Samenvoegen visies zon en wind Boxtel
Alert
O 1024
Instellen geschillencommissie
Afgedaan
O 1051
Gebiedsvisie Hamsestraat Roderweg te Liempde
Afgedaan
O 1063
Onderzoek Rekenkamercommissie Boxtel woonbeleid
Afgedaan

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Motie

10-06-2020 t/m 25-08-2020

Motie

10-06-2020 t/m 25-08-2020

Toezegging

09-06-2020 t/m 31-08-2020

Oordeelvorming

11-03-2020 t/m 01-09-2020 (Afgedaan)

Besluitvorming

11-03-2020 t/m 01-09-2020 (Afgedaan)

Raadsinformatiebrief

01-09-2020 t/m 31-12-2020

Oordeelvorming

19-02-2020 t/m 01-09-2020

Besluitvorming

19-02-2020 t/m 01-09-2020

Oordeelvorming

06-05-2020 t/m 01-09-2020 (Afgedaan)

Besluitvorming

06-05-2020 t/m 01-09-2020 (Afgedaan)

Oordeelvorming

04-09-2019 t/m 01-09-2020 (Afgedaan)

Besluitvorming

04-09-2019 t/m 01-09-2020 (Afgedaan)

Besluitvorming

19-08-2020 t/m 01-09-2020 (Afgedaan)

Oordeelvorming

19-08-2020 t/m 01-09-2020 (Afgedaan)

1 2 3 4 5 7 9 10 11 ....... 14 15