Inloggen
1 2 ....... 10 11 12 13 15 17 18

Resultaten

O 896
Speelruimteplan
T 903
Bezetting varkenshouderij Brede Heide
T 904
Bezetting varkenshouderij Brede Heide
T 905
Bezetting varkenshouderij Brede Heide
T 906
Budgettair kader jeugdhulp 2019/2020 en uitstelt nieuwe inkoop specialistische jeugdhulp
T 907
Rekenkamercommissierapport ‘Centrumontwikkeling Boxtel’
Afgedaan
M 914
Motie Meer vegetarische keuzes tijdens lunch en borrel
T 921
Rekenkamercommissie Agrifood Capital
T 922
Rekenkamercommissie Agrifood Capital
T 923
Regio Noordoost Brabant concept-jaarplan en begroting 2020

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Oordeelvorming

24-04-2019 t/m 31-12-2019

Besluitvorming

24-04-2019 t/m 31-12-2019

Toezegging

28-05-2019 t/m 31-12-2019

Toezegging

28-05-2019 t/m 31-12-2019

Toezegging

28-05-2019 t/m 31-12-2019

Toezegging

28-05-2019 t/m 31-12-2019

Toezegging

29-05-2019 t/m 31-12-2019 (Afgedaan)

Motie

11-06-2019 t/m 31-12-2019

Toezegging

11-06-2019 t/m 31-12-2019

Toezegging

11-06-2019 t/m 31-12-2019

Toezegging

11-06-2019 t/m 31-12-2019

1 2 ....... 10 11 12 13 15 17 18